Kokio dydžio nedarbo išmoka?

Nedarbo (bedarbio) išmokų gavėjų skaičius ir išmokoms skiriama suma nebeauga ir išlieka šalyje stabili jau kelis mėnesius, o statistinis bedarbis, gaunantis nedarbo išmoką, ieško darbo vidutiniškai penkis mėnesius.

Kokio dydžio mokama nedarbo išmoka?

Nedarbo išmokos dydį sudaro dvi dalys – pastovioji ir kintama. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios minimalios mėnesio algos (MMA). 2021 metais MMA siekia 642 eurus, taigi pastovi nedarbo išmokos dalis yra 149,39 eurų.

Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos gavėjo draudžiamosios pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Pavyzdžiui, jei žmogus įsiregistruos Užimtumo tarnyboje šių metų balandžio mėnesį, bus vertinamos jo draudžiamosios pajamos, turėtos 2018 metų rugsėjo – 2021 metų vasario mėnesiais.

Kiek laiko mokama nedarbo išmoka?

Nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius, tačiau jos dydis kas tris mėnesius keičiasi.

  • Pirmus tris mėnesius kintamoji išmokos dalis sudaro 38,79 proc. asmens vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų;
  • Ketvirtą – šeštą mėnesį – 31,03 proc.;
  • Septintą – devintą mėnesį – 23,27 proc. asmens vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų.

Sužinoti, kokio dydžio nedarbo išmoka jums priklauso, padės skaičiuoklė.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Panašūs dydžiai